μαθητευόμενος

August 20, 2019

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ;

Οι ειδικές συμβάσεις μαθητείας  καταρτίζονται