μαθητευόμενος

December 1, 2020

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ;

Οι ειδικές συμβάσεις μαθητείας  καταρτίζονται