Μαρία – Άννα Κατσιάδα

September 18, 2022

Αδυνατώ να αναλάβω υπηρεσία την ημερομηνία που με καλεί ο Δημόσιος φορέας. Τι μπορώ να κάνω;

Της Δικηγόρου-Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*. 
September 17, 2022

Στην Τεργέστη διεξήχθη το ετήσιο συνέδριο των Ιταλών εργατολόγων

Διεξήχθη στις 15-17/2022 το ετήσιο συνέδριο της AGI, της ένωσης Ιταλών εργατολόγων.
September 6, 2022

Μπορεί δημόσιος υπάλληλος να διοριστεί σε δεύτερη θέση στο δημόσιο; Πότε πρέπει να υποβάλλει την παραίτηση του;

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα – Καρούζου*.
June 24, 2022

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα – Καρούζου*.