Μαρία – Άννα Κατσιάδα

June 7, 2021

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*.
June 2, 2021

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ;

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*. Σε περίπτωση αίτησης του μεταταχθέντος υπαλλήλου για ανάκληση της απόφασης μετάταξης που νομίμως έχει εκδοθεί θα πρέπει να στοιχειοθετείται πλάνη […]
May 26, 2021

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*.
May 23, 2021

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4674/2020 ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*.