μείωση μισθού

February 18, 2020

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;

Η μονομερής μείωση μισθού από τον εργοδότη χωρίς την έγκριση του εργαζόμενου συνιστά βλαπτική μεταβολή.