μερική απασχόληση

April 6, 2023

Μπορεί να μου ζητηθεί σπαστό ωράριο στη μερική απασχόληση;

Το ισχύον δίκαιο μετά τον ν. 4808/2021 επιτρέπει στον εργοδότη να απασχολεί μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς με σπαστό ωράριο, υπό συγκεκριμένους όρους.
March 27, 2023

Μπορεί να μου ζητηθεί σπαστό ωράριο στη μερική απασχόληση;

Το ισχύον δίκαιο μετά τον ν. 4808/2021 επιτρέπει στον εργοδότη να απασχολεί μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς με σπαστό ωράριο,