μετάθεση

January 22, 2023

Μετάθεση εργαζομένου – Πότε επιτρέπεται;

Μετάθεση εργαζομένου καλείται η μόνιμη και οριστική αλλαγή του τόπου όπου ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του κατά τρόπο μόνιμο και συνήθη.
May 9, 2021

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;

Οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά το διορισμό τους.