μετάταξη

September 13, 2022

Μετάταξη Δημοσίου Υπαλλήλου σε Ανώτερη Κατηγορία

Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας είναι η εκούσια μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου
June 22, 2022

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα – Καρούζου*.
June 7, 2022

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ;

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*.
February 21, 2022

ΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΔΕ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥ ΕΙΧΑ ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ;

Ο υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του