Νυχτερινή εργασία

October 19, 2020

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ;

Στους μισθωτούς που απασχολούνται υπερωριακώς κατά τις νυχτερινές ώρες,
January 28, 2020

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Στους μισθωτούς που απασχολούνται υπερωριακώς κατά τις νυχτερινές ώρες,
June 9, 2019

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΓΚΥΟ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενες υποχρεούνται
October 16, 2018

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Η νυχτερινή εργασία, ήτοι η εργασία μεταξύ 22.00 – 6.00