ξενοδοχουπάλληλος

June 20, 2022

ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ… ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Υπερδιπλασιαμό καταγράφουν οι κενές θέσεις απασχόλησης στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος,
June 15, 2022

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι κατά κανόνα απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
May 5, 2022

ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ. ΠΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ;

Γενικά, το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης κάθε εργαζόμενου εξαρτάται κατά ν.2112/1920 + ν.3198/1955 από τον συνολικό χρόνο απασχόλησής του στον συγκεκριμένο εργοδότη.
April 26, 2022

ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ. ΠΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙOYΜΑΙ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ;

Γενικά, το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης κάθε εργαζόμενου εξαρτάται