οικειοθελής εξυπηρέτηση

February 4, 2019

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΙΛΙΚΟ Η ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ;

Η νομολογία δέχεται ότι η παροχή εργασίας στα πλαίσια φιλικής σχέσης