οκτάωρο

October 30, 2022

Ο διευθυντής πρέπει να εργάζεται πάνω από οκτώ ώρες την ημέρα;

Κατ’ αρχήν, οι εργαζόμενοι οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους επί οκτώ ώρες ημερησίως.