πανδημία

March 23, 2021

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΤΟ IATRONET

Lockdown έως τις 15 Απριλίου. Ένα πρόωρο άνοιγμα θα επιτείνει τη επιβάρυνση του συστήματος Υγείας, σε επίπεδα που θα δύσκολα ή μη διαχειρίσιμα.