πανδημία

December 28, 2022

ΕΕ και γειτονικές χώρες: Οικονομική ανασφάλεια, ανισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και επιπτώσεις της πανδημίας στην εργασία

Η πρόσφατη έρευνα του Eurofound[1] με θέμα «Διαβίωση, εργασία και COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 10 γειτονικές χώρες[2]» έθιξε πολλά προβλήματα που ταλανίζουν την ευρωπαϊκή […]
March 23, 2021

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΤΟ IATRONET

Lockdown έως τις 15 Απριλίου. Ένα πρόωρο άνοιγμα θα επιτείνει τη επιβάρυνση του συστήματος Υγείας, σε επίπεδα που θα δύσκολα ή μη διαχειρίσιμα.