πειθαρχικό δίκαιο

October 17, 2021

ΜΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΩ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

Υπάλληλοι που απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα,
February 27, 2021

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Της Δικηγόρου -Δημοσιολόγου Ελευθερίας Στόικου*
September 4, 2020

Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
September 2, 2020

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου