πειθαρχικό παράπτωμα

August 30, 2023

Η αναξιοπρεπής συμπεριφορά σε προϊστάμενο ως πειθαρχικό παράπτωμα

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα Καρούζου*. Ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να συμπεριφέρεται πάντοτε κατά τρόπο που να καθίσταται άξιος της εμπιστοσύνης του κοινού. Πρέπει να […]