πολύτεκνος

February 7, 2020

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.
January 28, 2020

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΔΟΥΛΕΙΕΣ;

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.