προδιαγραφές ασφαλείας

March 28, 2024

Εργοδότης και εργαζόμενος έχουν ευθύνη για την υγιεινή και την ασφάλεια

Η ελληνική νομοθεσία με το Ν. 3850/2010 και τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΝΥΑΕ),
March 4, 2023

Έγκαιρα είχαν ενημερώσει οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ για κίνδυνο ατυχήματος. Η ευθύνη διαχέεται….

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στη πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Open.