προσβολή προσωπικότητας

May 28, 2024

Προσβολή προσωπικότητας εργαζόμενου

Ποιες είναι οι αξιώσεις του μισθωτού σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητάς του; Μπορεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη να συνιστά ταυτόχρονα και προσβολή […]