προσωπικά δεδομένα

March 20, 2023

Οι οδηγίες της Επιθεώρησης Εργασίας για τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων

Ο Γιάννης Καρούζος σχολιάζει την εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας,
February 12, 2023

Τηλεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων

Είναι προφανές ότι η τηλεργασία συνεπάγεται μεγαλύτερη επέμβαση του εργοδότη στον ιδιωτικό χώρο και χρόνο του εργαζομένου.
August 31, 2022

Δικαιούται ο εργοδότης μου να παρακολουθεί την ηλεκτρονική επικοινωνία μου;

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του εργοδότη, περιλαμβάνεται και η υποχρέωση σεβασμού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων,