προσωπικά δεδομένα

February 23, 2021

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Καταρχήν, η πρόσβαση και η καταγραφή στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας του εργαζομένου
January 14, 2021

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΥ;

Αυτό είναι επιτρεπτό μόνο κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που
October 19, 2020

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ;

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2741/1997,
April 27, 2020

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19;

Ο εργοδότης απαγορεύεται καταρχήν να συλλέγει πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση υγείας των εργαζομένων.