προφορική

September 29, 2021

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Άκυρη σύμβαση εργασίας: Περιπτώσεις και δικαιώματα εργαζομένων.