προϊστάμενος

September 10, 2021

ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του
May 6, 2021

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ;

Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Τμήματος εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα,
April 14, 2021

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ;

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου Ελευθερίας Στόικου*
March 7, 2021

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου Ελευθερίας Στόικου*