προϊστάμενος

January 11, 2019

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ… ΠΑΘΟΥΣ!

Αποτελεί στατιστικά αποδεδειγμένο γεγονός ότι η παραγωγικότητα των εργαζομένων