προϊστάμενος

May 6, 2021

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ;

Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Τμήματος εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα,
April 14, 2021

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ;

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου Ελευθερίας Στόικου*
March 7, 2021

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου Ελευθερίας Στόικου*
January 11, 2019

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ… ΠΑΘΟΥΣ!

Αποτελεί στατιστικά αποδεδειγμένο γεγονός ότι η παραγωγικότητα των εργαζομένων