προϊστάμενος

February 13, 2022

ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ;

Για να επιλεγεί κάποιος ως Προϊστάμενος Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
September 10, 2021

ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του
May 6, 2021

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ;

Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Τμήματος εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα,
April 14, 2021

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ;

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου Ελευθερίας Στόικου*