προϋπηρεσία

July 28, 2022

ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Κατά κανόνα, για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτού,
February 17, 2022

ΠΟΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Σύμφωνα με το νόμο περί Ενιαίου Μισθολογίου επήλθε αποσύνδεση του βαθμού που κατέχει ο δημόσιος υπάλληλος και του μισθού που λαμβάνει.