προϋπηρεσία

August 23, 2022

Η μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας Δημοσίων Υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)

Της Αρτέμιδος Απέργη*
July 28, 2022

ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Κατά κανόνα, για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτού,
April 2, 2022

ΠΟΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
February 17, 2022

ΠΟΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Σύμφωνα με το νόμο περί Ενιαίου Μισθολογίου επήλθε αποσύνδεση του βαθμού που κατέχει ο δημόσιος υπάλληλος και του μισθού που λαμβάνει.