προϋπηρεσία

January 27, 2019

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ;

Ο χρόνος μερικής απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη
November 7, 2017

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου