πρόσθετη εργασία

Παρεμφερείς είναι οι εργασίες,

οι οποίες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την οφειλόμενη κατά τη σύμβαση κύρια εργασία, όπως για παράδειγμα προπαρασκευαστικές ή συμπληρωματικές εργασίες που δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα της συνολικής απασχόλησης. Για τις εργασίες αυτές, εφόσον εκτελούνται μέσα στο νόμιμο ωράριο, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται πρόσθετη αμοιβή.

Αντιθέτως, πρόσθετες είναι οι εργασίες

που δεν εμπίπτουν στην έννοια της οφειλόμενης κύριας εργασίας. Ο εργαζόμενος δεν έχει συνεπώς καταρχήν υποχρέωση να τις εκτελέσει, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση και τελείως προσωρινά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της επιχείρησης. Για την πρόσθετη αυτή εργασία ο μισθωτός δικαιούται πρόσθετη αμοιβή.

September 18, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Παρεμφερείς είναι οι εργασίες,
February 15, 2019

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ;

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας συμφωνηθεί εντός του νομίμου ωραρίου πρόσθετη εργασία,
February 1, 2019

ΠΑΡΕΜΦΕΡΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ;

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου Ο μισθωτός υποχρεούται, καταρχήν, να παρέχει τη συμφωνημένη εργασία, το είδος της οποία καθορίζεται από τη σύμβαση εργασίας. Γίνεται, ωστόσο, δεκτό από […]
October 4, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΡΝΗΘΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟXΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Οι  μισθωτοί, έχουν καταρχήν, υποχρέωση να παρέχουν τη συμφωνημένη εργασία. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο, ο μισθωτός υποχρεούται να προσφέρει εργασία πλέον της συμφωνηθείσας, εφόσον βέβαια […]