πρόσθετη εργασία

February 2, 2021

ΠΑΡΕΜΦΕΡΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ;

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
November 26, 2019

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ;

Συναφείς είναι εργασίες που είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί η κύρια εργασία
September 18, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Παρεμφερείς είναι οι εργασίες,
February 15, 2019

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ;

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας συμφωνηθεί εντός του νομίμου ωραρίου πρόσθετη εργασία,