πρόσθετη εργασία

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας συμφωνηθεί εντός του νομίμου ωραρίου πρόσθετη εργασία,

η οποία δεν είναι συναφής με την εργασία που συμφωνήθηκε αρχικά και παρέχεται συνήθως με μισθό, χωρίς να έχει καθοριστεί αυτός ο επιπλέον μισθός, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για την πρόσθετη αυτή εργασία το συνηθισμένο μισθό, δηλαδή το μισθό που καταβάλλεται συνήθως για την ίδια εργασία σε άλλους εργαζόμενους με τα ίδια προσόντα και με τις ίδιες συνθήκες.

Ο μισθός αυτός δεν μπορεί να είναι κατώτερος αυτού που ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ.

February 15, 2019

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ;

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας συμφωνηθεί εντός του νομίμου ωραρίου πρόσθετη εργασία,
February 1, 2019

ΠΑΡΕΜΦΕΡΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ;

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου Ο μισθωτός υποχρεούται, καταρχήν, να παρέχει τη συμφωνημένη εργασία, το είδος της οποία καθορίζεται από τη σύμβαση εργασίας. Γίνεται, ωστόσο, δεκτό από […]
October 4, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΡΝΗΘΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟXΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Οι  μισθωτοί, έχουν καταρχήν, υποχρέωση να παρέχουν τη συμφωνημένη εργασία. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο, ο μισθωτός υποχρεούται να προσφέρει εργασία πλέον της συμφωνηθείσας, εφόσον βέβαια […]