πρόσθετη εργασία

October 4, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΡΝΗΘΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟXΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Οι  μισθωτοί, έχουν καταρχήν, υποχρέωση να παρέχουν τη συμφωνημένη εργασία. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο, ο μισθωτός υποχρεούται να προσφέρει εργασία πλέον της συμφωνηθείσας, εφόσον βέβαια […]