πτώχευση

January 24, 2021

ΙΣΧΥΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ;

Στο  άρθρο 34 του Πτωχευτικού Κώδικα ορίζεται ότι,
August 11, 2018

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1 του π. δ. 40/2007 ορίζεται ρητά, ότι ένας εργοδότης θεωρείται ότι ευρίσκεται σε κατάσταση […]