πόθεν έσχες

August 12, 2020

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Είναι θεμιτός ο έλεγχος περιουσιακής κατάστασης των μη εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων και υπό ποιες προϋποθέσεις;