σεμινάριο

March 3, 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤ’ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.
July 14, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥ;

Αμοιβή για υπερωριακή εργασία καταβάλλεται στους εργαζομένους για τις ώρες απασχόλησής τους