Σουηδία

January 25, 2023

Η Δανία προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ε.Ε. κατά της Oδηγίας για τον κατώτατο μισθό

Η Δανία και η Σουηδία θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά την έκδοση της Oδηγίας της ΕΕ για επαρκείς κατώτατους μισθούς.