ΣΣΕ

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποία εφαρμόζεται στο πεδίο του εργατικού δικαίου και συγκεκριμένα στις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, απορρέει από τη συνταγματική αρχή της ισότητας

(αρθρ. 4 Σ), ενώ θεμελιώνεται στο άρθρο 288 ΑΚ, το οποίο κάνει λόγο για την καλή πίστη. Αναφορικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η αρχή της ισότητας αφορά μόνο εργαζόμενους που δεσμεύονται από αυτή. Ήτοι, δεν μπορεί ένας εργαζόμενος, ο οποίος δεν υπάγεται στη  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, να επικαλεστεί την ως άνω αρχή, για να δεσμεύει με τους όρους της ΣΣΕ τον εργοδότη του.

Το παραπάνω συμπέρασμα, βέβαια, δεν αφορά την επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τους μη μισθολογικούς όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ισχύουν ως προς όλους τους εργαζομένους.

January 4, 2019

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποία εφαρμόζεται στο πεδίο του εργατικού δικαίου και συγκεκριμένα στις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, απορρέει από τη συνταγματική αρχή της ισότητας
October 12, 2018

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου Οι ισχύουσες διατάξεις τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Με την επαναφορά της αρχής της εύνοιας, δηλαδή της […]
September 19, 2018

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε. ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την απόφαση για την επέκταση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις […]
September 12, 2018

ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 4 ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» κηρύσσονται ως γενικώς υποχρεωτικές: • Η από 1.6.2017 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας […]