συμψηφισμός

August 16, 2020

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Είναι επιτρεπτός και νόμιμος ο συμψηφισμός της αποζημίωσης απόλυσης,