συνδικαλιστικός νόμος

May 22, 2021

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ριζικές παρεμβάσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία του συνδικαλιστικου κινήματος προβλέπει το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά