συνταξιούχος

November 26, 2023

Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη όταν ο εργαζόμενος συνταξιοδοτείται

Κανείς δεν υποχρεώνει έναν εργαζόμενο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει σύνταξη γήρατος, να παύσει να εργάζεται.