σωματική έρευνα

November 5, 2019

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Αυτό προσβάλλει καταρχήν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια