σύμβαση

December 6, 2023

Το αδιέξοδο των δικαστηρίων να προβούν σε αναχαρακτηρισμό των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου

Θεμελιώδες δόγμα του δικαίου των συμβάσεων εν γένει, το οποίο βρίσκει εφαρμογή και στο εργατικό δίκαιο
September 25, 2023

Τεκμήριο υπέρ της εγκύου εργαζομένης, σε περίπτωση απόλυσής της: ισχύει το ίδιο για τις συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου;

Το άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας 2006/54 ορίζει πως άμεση διάκριση βάσει φύλου συνιστά και αυτή που βασίζεται στην εγκυμοσύνη.