σύμβαση

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγει κατ’ αρχήν με το πέρας του ορισμένου χρόνου.

Όμως, μπορεί να καταγγελθεί πρόωρα είτε από τον εργαζόμενο, είτε από τον εργοδότη, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.

Ως τέτοιος θεωρείται ο λόγος που καθιστά ανέφικτη τη συνέχεια της σύμβασης σύμφωνα με την καλή πίστη. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα, ο εργοδότης δεν οφείλει αποζημίωση. Αν ωστόσο, η σύμβαση καταγγελθεί από τον εργοδότη χωρίς να υπάρχει σπουδαίος λόγος, ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά τους μισθούς υπερημερίας που θα έπαιρνε αν η σύμβαση ήταν σε ισχύ και μέχρι τη λήξη της.

November 5, 2018

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ;

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγει κατ’ αρχήν με το πέρας του ορισμένου χρόνου.
October 30, 2018
Σύμβαση εργασίας

ΠΩΣ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΝ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Από το συνδυασμό των διατάξεων 648 και 649 Α του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι
October 16, 2018

ΑΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ;

Ακόμα και αν σύμβαση εργασίας του μισθωτού κριθεί άκυρη,
September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του ΠΔ 27.6/4-7-1932,