σύμβαση

December 7, 2022

4 τρόποι αντίδρασης στη μονομερή μεταβολή των όρων εργασίας

Συνήθη πρακτική αποτελεί η μονομερής – συνήθως …βλαπτική – μεταβολή από τον εργοδότη
October 11, 2022

Η αρχή της μη διάκρισης στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Η αρχή της μη διάκρισης αφορά τόσο στην πρόσβαση στην απασχόληση όσο και στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων.
August 16, 2022

Πότε μπορεί ο μισθωτός να ζητήσει μετατροπή της σύμβασης του από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, ώστε να κερδίσει δικαίωμα σε αποζημίωση;

Δυο ευκαιρίες έχει ο κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ορισμένου χρόνου προκειμένου να διεκδικήσει την πρόσληψή του με σύμβαση αορίστου χρόνου :
April 13, 2022

ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;

O εργαζόμενος υποχεούται κατ’ αρχήν να εκτελέσει την εργασία που συμφωνήθηκε με τον εργοδότη στη σύμβαση και όχι άλλη εργασία.