Σύμβαση εργασίας

September 19, 2022

Μπορεί ο εργοδότης μονομερώς να αλλάξει τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασίας;

Ο εργοδότης μπορεί να μεταβάλει μονομερώς τους όρους παροχής της εργασίας,
September 8, 2022

Πότε η σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι έγγραφη;

Η σύμβαση εργασίας υποβάλλεται αναγκαστικά σε έγγραφο τύπο στις εξής περιπτώσεις:
July 11, 2022

Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
June 15, 2022

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι κατά κανόνα απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου