Σύμβαση εργασίας

Ο όρος για ορισμένη διάρκεια της σύμβασης είναι έγκυρος,

μόνο εάν η χρονικά περιορισμένη απασχόληση του εργαζομένου δικαιολογείται από τη φύση και το σκοπό της εργασίας ή τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, δηλαδή

αν ικανοποιεί δικαιολογημένα επαγγελματικά συμφέροντα του εργοδότη.

Συνιστούν δηλαδή αντικειμενικό λόγο για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου π.χ. η εποχιακή απασχόληση, η προσωρινή πλήρωση υπαλλήλου, η προσωρινή σώρευση εργασίας κ.α.

March 17, 2019

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤAI ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Ο όρος για ορισμένη διάρκεια της σύμβασης είναι έγκυρος,
January 4, 2019

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποία εφαρμόζεται στο πεδίο του εργατικού δικαίου και συγκεκριμένα στις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, απορρέει από τη συνταγματική αρχή της ισότητας
December 17, 2018

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Όταν ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη γίνεται λόγος για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
November 25, 2018

H ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου