τροπολογία

June 11, 2020

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Στη Βουλή κατατέθηκε η επίμαχη τροπολογία για την επιδότηση από το κράτος των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που θα μπαίνουν από την Δευτέρα στον μηχανισμό […]