τόπος εργασίας

February 5, 2023

Πότε η μετάβαση στον τόπο εργασίας θεωρείται χρόνος εργασίας;

Με τον όρο «χρόνος εργασίας», εννοούμε το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο εργαζόμενος υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη