υγειονομικό πρωτόκολλο

October 16, 2022

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων

Η παροχή της εργασίας είναι συνυφασμένη με μια σειρά από κινδύνους που απειλούν τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των εργαζομένων.