υπερεργασία

April 9, 2024

Χρονικά όρια εργασίας: Υπερεργασία και Υπερωρία

Τα χρονικά όρια εργασίας αποτελούν έναν από τους ουσιώδεις όρους στην ατομική σύμβαση εργασίας ενός εργαζόμενου.
September 14, 2023

Συμψηφισμός υπερωριών με ανώτερο από τον νόμιμο μισθό

Σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους εργασίας και σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, η πλήρης απασχόληση καθορίζεται σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως,