υπερωρία

April 9, 2024

Χρονικά όρια εργασίας: Υπερεργασία και Υπερωρία

Τα χρονικά όρια εργασίας αποτελούν έναν από τους ουσιώδεις όρους στην ατομική σύμβαση εργασίας ενός εργαζόμενου.
September 14, 2023

Συμψηφισμός υπερωριών με ανώτερο από τον νόμιμο μισθό

Σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους εργασίας και σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, η πλήρης απασχόληση καθορίζεται σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως,
December 13, 2022

Τι δικαιούμαι αν εργάζομαι με σύστημα πενθήμερης εργασίας και απασχολούμαι υπερωριακά;

Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες, να απασχολούν τους μισθωτούς του συστήματος πενθήμερης εργασίας,
September 12, 2022

Πορίσματα από έρευνα της ΓΣΕΕ: Εργασιακή ανασφάλεια, απλήρωτες υπερωρίες και φόβος για τον ερχόμενο χειμώνα

Έρευνα που διενεργήθηκε από τη ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας σε συνεργασία με την εταιρεία Alco μεταξύ 31 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου του 2022 έχει ως […]