Χρήστος Κρίγκας

December 20, 2020

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού*
December 7, 2020

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5 ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού*