Χρήστος Κρίγκας

September 16, 2021

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού* και της Κωνσταντίνας Στατήρα**
July 27, 2021

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΕ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού*
July 19, 2021

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 2020 ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού* και της Κωνσταντίνας Στατήρα**
March 28, 2021

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού*