χρόνια πάθηση

December 29, 2021

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία τόσο στο δομημένο περιβάλλον όσο και στο κοινωνικό και πολιτιστικό και ιδιαίτερα στην εργασία,