ωράριο

Αμοιβή για υπερωριακή εργασία καταβάλλεται στους εργαζομένους για τις ώρες απασχόλησής τους

πέραν του νομίμου ωραρίου και μάλιστα απαραίτητη είναι η προηγούμενη λήψη άδειας από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε σεμινάρια που διοργανώνει η επιχείρηση, για τους σκοπούς της επιμόρφωσης και ενημέρωσης τους, προκειμένου – για παράδειγμα- να ανταποκριθούν οι τελευταίοι στις εξελίξεις και απαιτήσεις της νέας τεχνολογίας, όταν αυτά διοργανώνονται με έξοδα της επιχείρησης, δε δικαιούνται αμοιβή για τις ώρες εκπαίδευσής τους, εκτός αν υπάρχει μεταξύ των εργαζομένων και της επιχείρησης αντίθετη συμφωνία.

Πολύ περισσότερο δε, αποκλείεται αμοιβή όταν τα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια λαμβάνουν χώρα εντός του ωραρίου των εργαζομένων, έστω και αν υπάρχει ολιγόωρη παράταση.

 

July 14, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥ;

Αμοιβή για υπερωριακή εργασία καταβάλλεται στους εργαζομένους για τις ώρες απασχόλησής τους
June 5, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥ;

Στο άρθρο 4 ΠΔ 88/1999, προβλέπεται
May 17, 2019

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
February 20, 2019

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ;

Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες, να απασχολούν τους μισθωτούς του συστήματος πενθήμερης εργασίας,