25η Μαρτίου

March 23, 2022

ΠΩΣ ΘΑ ΑΜΕΙΦΘΕΙ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Η 25η Μαρτίου ανήκε ανέκαθεν και εξακολουθεί να ανήκει στις ημέρες υποχρεωτικής, επίσημης αργίας για όλους τους εργαζόμενους της χώρας.