28η Οκτωβρίου

October 26, 2022

Αργία 28ης Οκτωβρίου: Τι συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους;

Η εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, ήταν μέχρι πρότινος προαιρετική αργία, η οποία όμως με την ψήφιση του Ν. 4808/2021 (κατά το άρθρο 60) κατέστη υποχρεωτική.