ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ, ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης μπορεί να απολύσει τον εργαζόμενο ενόσω ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης υπό προϋποθέσεις.

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού που ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης είναι έγκυρη, όταν:

Α) η καταγγελία γίνει εγγράφως και καταβληθεί στον εργαζόμενο η νόμιμη αποζημίωση, και

Β) εξοφληθούν συγχρόνως οι οφειλόμενες αποδοχές, για τις οποίες ασκείται η επίσχεση εργασίας.

Αν αποδειχθεί ότι η καταγγελία ή άλλη ποινή επιβλήθηκε στον εργαζόμενο για λόγους εκδίκησης εξαιτίας της επίσχεσης εργασίας, τότε η απόλυση ή ποινή είναι καταχρηστική, άρα άκυρη.