Ευθύνεται ο ιδιοκτήτης ακινήτου για ατύχημα που υπέστη εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του;

ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ
October 11, 2020
ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΛΕΣΑΝ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ. ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ;
October 12, 2020
ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ
October 11, 2020
ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΛΕΣΑΝ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ. ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ;
October 12, 2020
Share

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο εργοδότης του εργολάβου, του προσώπου δηλαδή που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια εργασιών και τους εργάτες, οι οποίοι δρουν υπό τις οδηγίες του.

Ο εργοδότης-ιδιοκτήτης του ακινήτου συνδέεται συμβατικά μόνο με τον εργολάβο. Οι δε εργάτες θεωρούνται εργαζόμενοι του εργολάβου.

Ο εργοδότης είναι ανεύθυνος για τις υπαίτιες και άδικες πράξεις του εργολάβου και των εργατών του κατά την εκτέλεση του έργου.

Το γεγονός ότι στις οικοδομικές εργασίες, ως εργοδότης, από την άποψη εφαρμογής του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων θεωρείται όχι μόνο ο εργολάβος, που προσλαμβάνει και αμείβει τους ασφαλισμένους, αλλά και ο εργοδότης-ιδιοκτήτης, δεν ασκεί επιρροή, αφού ο τελευταίος θεωρείται ως “πλασματικός εργοδότης” αποκλειστικώς και μόνο εν σχέσει προς την εφαρμογή του ως άνω νόμου και όχι ως πρόσωπο το οποίο αντικειμενικώς ευθύνεται για την καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης εξ αιτίας τραυματισμού του με τον εργολάβο με σύμβαση εργασίας συνδεόμενου παθόντος.

Δικηγόρος Εργατολόγος