Απαλλάσσονται οι εργαζόμενοι και ο εργοδότης απο τις υποχρεώσεις τους σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως έντονες καιρικές χιονοπτώσεις;

Η αναδιαμόρφωση της αγοράς εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος το 2023
February 3, 2023
Τι λένε οι κοινωνικοί εταίροι για τον κατώτατο. Τι άλλο θα μειωθεί
February 5, 2023
Η αναδιαμόρφωση της αγοράς εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος το 2023
February 3, 2023
Τι λένε οι κοινωνικοί εταίροι για τον κατώτατο. Τι άλλο θα μειωθεί
February 5, 2023
Share

Ακραία καιρικά φαινόμενα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας είναι δυνατόν να απαλλάξουν τις μέρη από τις υποχρεώσεις τους.

Από την πλευρά του εργοδότη, τέτοια φαινόμενα συνιστούν ανωτέρα βία, επομένως δικαιολογούν τη μη αποδοχή εργασίας και τον απαλλάσσουν από την καταβολή μισθών.

Από την πλευρά των εργαζομένων, οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες αποτελούν σπουδαίο λόγο που τους απαλλάσσει από την παροχή εργασίας, δεν τους στερεί όμως τις αποδοχές τους.

Χάριν της εύνοιας υπέρ των εργαζομένων, υπερισχύει η ρύθμιση κατά την οποία αυτοί απαλλάσσονται από την παροχή εργασίας, ενώ ο εργοδότης εξακολουθεί να τους καταβάλει μισθούς.

Δικηγόρος Εργατολόγος