ΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ;

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΩ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
March 11, 2019
Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
March 13, 2019
Share

Κατά την αρχήν της ίσης μεταχείρισης που απορρέει από το άρθρο 288 ΑΚ,

ο εργοδότης που απασχολεί πολλούς εργαζομένους, οι οποίοι έχουν τα αυτά προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, κάτω από τις ίδιες συνθήκες για την εξυπηρέτηση της αυτής κατηγορίας αναγκών, υποχρεούται να τους μεταχειρίζεται ομοιόμορφα και να μην εξαιρεί ορισμένους από τις παροχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η μονιμοποίηση των προσωρινώς προσληφθέντων και η μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη αυτών, στις οποίες προβαίνει οικειοθελώς, χωρίς δηλαδή νομική υποχρέωση, εκτός αν η εξαίρεση δικαιολογείται από ειδικό και σοβαρό, κατ’ αντικειμενική κρίση, λόγο.