ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

AGI BOLOGNA 2018 – ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
November 1, 2018
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΜΗ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ
November 6, 2018
Share

Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο εργασίας

μόνο εάν αυτό δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας,

προκειμένου να επιτευχθεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των χώρων εργασίας και εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν προηγουμένως ενημερωθεί για αυτό.