ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΥ;

ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ;
January 13, 2021
ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΔΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
January 15, 2021
ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ;
January 13, 2021
ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΔΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
January 15, 2021
Share

Αυτό είναι επιτρεπτό μόνο κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που

ο εργαζόμενος επιδεικνύει συμπεριφορά που απαγορεύεται από το νόμο ή τον κανονισμό εργασίας.

Επιπλέον δεν επιτρέπεται ο έλεγχος των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων του εργαζομένου ή της επικοινωνίας του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της εργασίας ή τον έλεγχο των δαπανών.

Γενικά ο εργοδότης μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου που σχετίζονται με τη σχέση εργασίας ή είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των εργασιακών υποχρεώσεων.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να προσβάλλεται η αξιοπρέπεια και η προσωπικότητα του εργαζομένου.